Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Y Tîm

Mae Eastgate Dental yn dîm o weithwyr proffesiynol cymwys iawn sy’n angerddol o blaid darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf a meithrin perthynas gref â’n cleifion.


James Trigg BDS (Cymru) – Deintydd Llawfeddygol

Cafodd James, y prif ddeintydd yn Eastgate Dental, ei fagu ym Mhen-y-bont ar Ogwr a graddiodd ym 1996 o Brifysgol Cymru. Ar ôl treulio nifer o flynyddoedd yn gweithio yn Abertawe ac yn dysgu Cymraeg yn ystod ei gyfnod yno, penderfynodd symud i’r gorllewin er mwyn gwasanaethu’r gymuned yn Aberystwyth ac ymarfer ei sgiliau iaith.

Yn dilyn dros 15 mlynedd o brofiad mewn practis cyffredinol, mae James yn cymryd diddordeb brwd mewn deintyddiaeth adferol a llawfeddygol. Mae’n hyfforddwr cymeradwy ar gyfer hyfforddiant deintyddol sylfaenol yng Nghymru ac yn cymryd rhan weithredol mewn addysg ôl-raddedig.

Rhif Cofrestru 71746 y Cyngor Deintyddol Cyffredinol


Udara Hemathilaka BDS (Llundain) – Deintydd Llawfeddygol

Cafodd Udara ei fagu yn Aberystwyth a threuliodd bum mlynedd yn Llundain, gan orffen ei hyfforddiant israddedig yn 2011; yna, dychwelodd adref i fyw ac i weithio.

Cwblhaodd Udara ei hyfforddiant sylfaenol yn llwyddiannus yn ein practis a bellach mae’n ymarferydd cysylltiol gwerthfawr.

Ar hyn o bryd, mae Udara yn darparu orthodonteg yn y practis.

Rhif Cofrestru 212205 y Cyngor Deintyddol Cyffredinol


Abigail Price EDH (Birmingham) – Hylenydd Deintyddol

Abigail yw ein hylenydd, ac enillodd ei Diploma mewn Hylendid Deintyddol yn 2003 gan ennill gwobrau am ymarfer clinigol. Mae Abigail yn aelod o’r ‘British Society of Dental Hygiene and Therapy’, ac mae’n gofalu bod ganddi’r wybodaeth ddiweddaraf yn y maes gan sicrhau bod triniaeth yn dilyn yr arferion gorau cyfredol.

Ar hyn o bryd, mae Abigail yn gwasanaethu ar bwyllgor ‘addasrwydd i ymarfer’ y Cyngor Deintyddol Cyffredinol sy’n rheoleiddio deintyddiaeth yn y DU ac yn helpu i’n cadw ni oll ar y llwybr cul!

Rhif Cofrestru 6283 y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Ein staff

Yn ogystal â’n deintyddion a’n hylenydd yn Eastgate Dental, mae gennym dîm cryf o staff ymroddedig i’n cefnogi. Maent yn cynnwys nyrsys tra hyddysg a chymwys sy’n gofalu amdanoch yn ystod eich triniaeth yn ogystal â’n tîm rheoli a gweinyddu profiadol.

Rydym wedi ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus ein holl staff ac maent yn cael eu cefnogi’n llawn i sicrhau bod y driniaeth a ddarparwn o safon uchel a chyfredol.