Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Y Tîm

Mae Eastgate Dental yn dîm o weithwyr proffesiynol cymwys iawn sy’n angerddol o blaid darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf a meithrin perthynas gref â’n cleifion.


Udara Hemathilaka BDS (Llundain) – Deintydd Llawfeddygol

Cafodd Udara ei fagu yn Aberystwyth a threuliodd bum mlynedd yn Llundain, gan orffen ei hyfforddiant israddedig yn 2011; yna, dychwelodd adref i fyw ac i weithio.

Cwblhaodd Udara ei hyfforddiant sylfaenol yn llwyddiannus yn ein practis a bellach mae’n ymarferydd cysylltiol gwerthfawr.

Ar hyn o bryd, mae Udara yn darparu orthodonteg yn y practis.

Rhif Cofrestru 212205 y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Ein staff

Yn ogystal â’n deintyddion a’n hylenydd yn Eastgate Dental, mae gennym dîm cryf o staff ymroddedig i’n cefnogi. Maent yn cynnwys nyrsys tra hyddysg a chymwys sy’n gofalu amdanoch yn ystod eich triniaeth yn ogystal â’n tîm rheoli a gweinyddu profiadol.

Rydym wedi ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus ein holl staff ac maent yn cael eu cefnogi’n llawn i sicrhau bod y driniaeth a ddarparwn o safon uchel a chyfredol.