Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Croeso i Eastgate Dental

Rydym yn gweithio gyda’n cleifion ac yn darparu’r gofal clinigol gorau posibl ar eu cyfer, gan ddefnyddio’r deunyddiau gorau a’r cyfarpar diweddaraf.

Dewch i gwrdd â'n tîm

Mae gan Eastgate Dental dîm o weithwyr proffesiynol cymwys iawn sy'n darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf.

Oriau agor

Rydym ar agor bum niwrnod yr wythnos. Gellir cael manylion am ein gwasanaeth cyswllt brys yma.

DyddAgorCau
Llun 08:0018:00
Mawrth 08:0018:00
Mercher08:0018:00
Iau08:0018:00
Gwener08:3016:30
Sut i gael hyd i ni

Practis Eastgate Dental, 29 Y Porth Bach Aberystwyth, SY23 2AR. Cysylltwch â ni