Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Gwybodaeth

Sefydlwyd Eastgate Dental yn 2009 ar ôl ail-leoli’r practis o Forfa Mawr, Aberystwyth. Rydym yn bractis gofalgar a blaengar sy’n darparu deintyddiaeth o ansawdd uchel yng Ngheredigion.

Gwasanaeth o ansawdd uchel

Credwn yn gryf mewn gofal iechyd ataliol ar gyfer y geg. Trwy archwiliadau rheolaidd ac ymweliadau cyson â’r hylenydd, gellir lleihau’r angen am driniaeth fwy helaeth nes ymlaen, a’ch helpu i ofalu am eich dannedd am oes.

Yn Eastgate Dental, rydym yn ymfalchïo yn ein gwreiddiau Cymreig ac rydym yn ymwybodol iawn o’n lleoliad yng nghanol Cymru. Mae llawer o’n staff yn siarad Cymraeg yn rhugl sy’n golygu y gallwch gael triniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg petaech yn dymuno.

Rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o driniaethau esthetig gan gynnwys gosod fframiau dannedd anweledig a gwynnu dannedd i’ch helpu i gael y wên iach a deniadol yr oeddech wastad ei heisiau.

DyddAgorCau
Llun 08:0018:00
Mawrth 08:0018:00
Mercher08:0018:00
Iau08:0018:00
Gwener08:3016:30