Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Ffioedd y GIG

Mae’r rhestr ganlynol yn ddadansoddiad o’n prisiau GIG. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Nid ydym yn derbyn cleifion GIG newydd ar hyn o bryd.

Prisiau’r GIG

Os ydych wedi’ch eithrio rhag taliadau deintyddol y GIG, byddwch yn derbyn triniaeth am ddim.

Os ydych yn talu am driniaeth ddeintyddol y GIG, mae tri thaliad safonol. Mae’r tri band hyn yn ei gwneud yn hawdd ichi wybod faint y bydd angen i chi o bosibl ei dalu am y gofal a gewch.

Prisau o 1af Ebrill 2019

  • Band 1

Archwiliad, diagnosis a chyngor ar sut i atal problemau i’r dyfodol a thynnu cen a sgleinio os bydd angen. Mae triniaeth ar y lefel hon yn costio £14.70.

 

  • Band 2

Mae hyn yn cwmpasu popeth ym mand 1, yn ogystal â thriniaethau pellach megis llenwadau, triniaethau sianel y gwreiddyn a thynnu dannedd. Mae triniaeth ar y lefel hon yn costio £47.00.

  • Band 3

Mae’r band hwn yn cynnwys popeth ym mandiau 1 a 2, ond mae hefyd yn cynnwys corunau, dannedd gosod neu bontydd. Mae triniaeth ar y lefel hon yn costio £203.00.