Ffioedd Preifat

Mae’r rhestr ganlynol yn ddadansoddiad o’n prisiau fesul triniaeth. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Archwilio ac atal

TriniaethPris
Archwiliad arferol £28.50
Tynnu cen syml£20.00
Pelydr X£7.50
Gwynnu dannedd o £150.00
Ymweliad â'r hylenydd £42.50

Adfer

TriniaethPris
Llenwadau amalgamo £45.00
Lliw danneddo £67.50
Corunauo £310.00
Pontydd (yr uned)o £400.00
Tynnu dannedd o £72.00
Sianel y gwreiddyn (blaenddant)o £160.00

Dannedd gosod

TriniaethPris
Dannedd gosod llawn o £425.00
Dannedd gosod rhannol acryligo £345.00
Dannedd gosod crôm cobalto £575.00
Ychwanegiad dant (Dannedd Gosod Acrylig) £65.00
Ychwanegiad dant (Dannedd Gosod Cobalt) £75.00
Ail-leinio dant gosod£95.00
Atgyweirio dant gosod£65.00

Orthodonteg

Triniaeth

Pris
YmgynghoriadAm ddim
Fframiau dannedd fesul bwa
O £1300.00

Mewnblaniadau

TriniaethPris
YmgynghoriadAm ddim
Mewnblaniadau£1550.00 / dant

Triniaeth frys

TriniaethPris
Ffi galwadau y tu allan i oriau gwaith (nid yn cynnwys pris y driniaeth) £135.00
Ymgynghoriad brys o fewn oriau gwaith (nid yn cynnwys pris y driniaeth) £28.50
Ffi am Golli Apwyntiad£25.00