Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Triniaeth y GIG

Rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o driniaethau’r GIG er mwyn cynnal iechyd eich ceg; rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig o dan y system hon.

Nid ydym yn derbyn cleifion GIG newydd ar hyn o bryd.

Cynllun Triniaeth Ddeintyddol y GIG

Mae triniaeth ddeintyddol y GIG yn gweithio trwy roi cymhorthdal sylweddol tuag at gost eich gofal deintyddol gan gynnig gwerth rhagorol am eich arian.

Fodd bynnag, mae cyllid y GIG ar gyfer deintyddiaeth wedi sefydlogi yn y blynyddoedd diwethaf ac nid yw’r sefyllfa yn debygol o wella yn y dyfodol agos, gyda thoriadau i’r cyllid yn bosibilrwydd go iawn.

Mae gennym gyfrifoldeb i weithio o fewn cyllidebau llym sy’n golygu bod ein gallu i ddarparu triniaeth y GIG yn gallu amrywio, gan ddibynnu ar y cyllid sydd ar gael i ni.

Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth GIG o safon uchel lle bo modd a byddwn yn cynnig opsiynau triniaeth eraill i chi os cyfyngir ar driniaethau’r GIG.