Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Cynlluniau Deintyddol

Mae ymchwil yn dangos bod deintyddiaeth ataliol, o’i darparu’n rheolaidd, yn arwain at leihad sylweddol yn y perygl o glefyd deintyddol ac yn gwella iechyd y geg am oes.

Pam y dylwn i ymuno â chynllun deintyddol?

Mae ein holl gynlluniau yn cynnwys Yswiriant Atodol byd-eang ar gyfer argyfyngau neu anafiadau deintyddol, gartref neu dramor.

  • Cyllidebu – wedi’i wneud yn haws
  • Mynediad â blaenoriaeth – at eich deintydd
  • Ymuno â’r cynllun ar unwaith – dim angen asesiad
  • Canfod unrhyw broblemau deintyddol yn gynnar; atal poen, anghysur ac anghyfleustra
  • Amseroedd apwyntiad sy’n addas i chi – pryd bynnag y bo modd
  • Gostyngiadau – ar yr holl ffioedd triniaeth
  • Archebu â blaenoriaeth – pan geir argyfwng deintyddol
  • Mynediad 24 awr – i’r llinell gymorth argyfwng deintyddol 365 diwrnod y flwyddyn
  • Tawelwch meddwl – yswiriant atodol ar gyfer anaf ac argyfwng deintyddol, gartref neu dramor