Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Cynllun Gofal Llawn Eastgate Dental

Mae ein cynllun wedi’i lunio ar gyfer cleifion sydd am fynychu’r practis yn rheolaidd a bod yn dawel eu meddwl wrth dalu am driniaeth ddeintyddol ataliol ac arferol.

Ein Cynllun Gofal Tymor Llawn

Byddwn yn cynnal asesiad i sicrhau y bydd ein cynllun yn bodloni’ch anghenion a byddwch yn cael gwybod am y swm misol i’w dalu ar gyfer eich holl driniaeth ddeintyddol arferol.

  • Pob archwiliad iechyd deintyddol rheolaidd
  • Pob apwyntiad hylendid gan gynnwys tynnu cen a sgleinio a chyngor periodontol lle bo angen clinigol am hynny
  • Pob pelydr-x
  • Pob llenwad
  • Pob gwaith ar y corun a’r bont (noder – codir ffi am unrhyw waith labordy)
  • Triniaeth sianel y gwreiddyn o fewn cwmpas practis cyffredinol
  • Cyngor helaeth ar fesurau ataliol
  • Cerdyn aelodaeth gyda rhifau llinell gymorth 24 awr ar gyfer argyfyngau deintyddol brys, gartref neu dramor
  • Yswiriant atodol byd-eang ar gyfer anaf ac argyfwng deintyddol

I gael manylion pris y ddau gynllun, cysylltwch â’n tîm yn y dderbynfa a fydd yn hapus i drafod y cynllun gyda chi a rhoi rhagor o wybodaeth i ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych.

D.S. Pob triniaeth ac eithrio mewnblaniadau ac orthodonteg