Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Cynllun Cynnal Eastgate Dental

Mae hyn yn cynnwys eich holl ofal deintyddol ataliol.

Mae hyn yn cynnwys eich holl ofal deintyddol ataliol

Mae ymchwil yn dangos bod deintyddiaeth ataliol, o’i darparu’n rheolaidd, yn arwain at leihad sylweddol yn y perygl o glefyd deintyddol ac yn gwella iechyd y geg am oes.

O’ch rhan chi, dylai hyn leihau’r angen am driniaeth yn y dyfodol a rhoi tawelwch meddwl y cwmpesir eich holl ofal deintyddol ataliol gan daliad misol cyfleus.

Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys yswiriant atodol byd-eang ar gyfer argyfyngau neu anafiadau deintyddol, gartref neu dramor.

Gallwch dalu am eich holl ofal deintyddol ataliol trwy daliadau Debyd Uniongyrchol misol cyfleus, gan ddarparu:

  • Cyllidebu – wedi’i wneud yn haws
  • Cofrestru Gwarantedig – gyda’n practis ni
  • Mynediad â blaenoriaeth – at eich deintydd
  • Ymuno â’r cynllun ar unwaith – dim angen asesiad
  • Canfod yn gynnar – unrhyw broblemau deintyddol; atal poen, anghysur ac anghyfleustra
  • Amseroedd apwyntiad sy’n addas i chi – pryd bynnag y bo modd
  • Gostyngiadau – ar yr holl ffioedd triniaeth
  • Archebu â blaenoriaeth – pan geir argyfwng deintyddol
  • Mynediad 24 awr – i’r llinell gymorth argyfwng deintyddol 365 diwrnod y flwyddyn
  • Tawelwch meddwl – yswiriant atodol ar gyfer anaf ac argyfwng deintyddol, gartref neu dramor

I gael manylion prisiau, cysylltwch â’n tîm yn y dderbynfa a fydd yn hapus i drafod y cynllun gyda chi a rhoi rhagor o wybodaeth i ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych.